This is alternative content.

translate.google.com:

Wisła >> Okoliczne szczyty >> Barania Góra

 

 

BARANIA GÓRA - NAJWYŻSZY SZCZYT WISŁY

 

Widok z wieży widokowej na Baraniej Górze

Barania Góra(1220 m n.p.m.)  - najwyższy szczyt w Wiśle, a drugi pod względem  wysokości szczyt Beskidu Śląskiego (po Skrzycznem 1257m n.p.m). Grzbiet znajduje się na granicy powiatów cieszyńskiego i żywieckiego, na terenie miasta Wisła. Jest najwyższym szczytem w polskiej części Śląska Cieszyńskiego. W masywie Baraniej Góry wyróżnia się szereg górskich grzbietów bocznych, które oddzielone są od siebie malowniczymi dolinami. Barania Góra jest największym węzłem szlaków turystycznych prowadzących na okoliczne szczyty i do pobliskich miejscowości. Posiada ona właściwie dwa wierzchołki, oba leżące w głównym grzbiecie pasma: wyższy wierzchołek góry (1220 m n.p.m.) z wieżą widokową wybudowaną z incjatywy Koła Przewodników Beskidzkich PTTK w 1991 roku o wysokości 15 m z której można podziwiać wspaniałe panoramiczne widoki na Beskidy i Małą Fatrę , a przy dobrej pogodzie Tatry, oraz niepozorny wierzchołek południowy, nieco niższy odległy od głównego ok. 400 m tzw. Wyrch Wisełka - (1190 m n.p.m). Masyw zbudowany jest z piaskowców i zlepieńców, których wychodnie można zobaczyć w okolicach szczytu głównego i Skałki nad Doliną Białej Wisełki.

Nazwa szczytu pochodzi prawdopodobnie od człowieka o nazwisku Baran, do którego mogła należeć góra lub od kształtu kojarzącego się z baranem. Według literata Apoloniusza Tomkowicza, który w 1837 roku odbył wyprawę do źródeł Wisły i spisał relację z niej to wg "(...)wieści stąd pochodzi nazwa góry, iż na niej niegdyś las, a w nim 300 zgorzało Baranów".

 Pierwszym oficjalnym zdobywcą góry uznawany jest książe pszczyńki Ludwik Anhalt von Coethen, który zdobył szczyt w 1810 r. W swoim pamiętniku wspomina jednak o kilku chłopach ze wsi którzy byli tam wcześniej.

 Wraz z rozwojem turystyki powstawały oznakowane szlaki turystyczne. Kiedy na Przysłopiu wybudowano schronisko zdobycie góry stało się obowiązkowym punktem pobytu w Beskidzie Śląskim.W tym czasie Polska była pod zaborami, wycieczka miała więc również akcent patriotyczny - pozwalała dotrzeć do źródeł Wisły, rzeki która zanim wpłynęła do morza przepływała przez wszystkie zabory pod jakimi była Polska.

Grzbiet Baraniej Góry od stuleci jest granicą. W średniowieczu między księstwem cieszyńskim i oświęcimskim, później szczyt oddzielał Śląsk austriacki od Galicji. Czas II Rzeczpospolitej to granica województwa śląskiego (po drugiej wojnie światowej katowickiego)i krakowskiego. Dziś to granica powiatów cieszyńskiego i żywieckiego. 

 

 

 

 


 

REZERWAT BARANIA GÓRA IM. KAROLA BUZKA

 Rezerwat Barania Góra w Wiśle - tablice informacyjne                                                        

W 1953 roku został utworzony Rezerwat Barania Góra im. Karola Buzka o powierzchni 383 ha, który obejmuje szczytowe partie góry z lasem mieszanym o górskim pierwotnym charakterze. Dzikie stoki Baraniej Góry to rezerwat leśny boru dolno i górnoreglowego z przewagą jodły, świerka i buka których wiek sięga 200 lat. Można tu znależć również 300 letnie jesiony, a także wtórnie wprowadzone limby i stanowiska kosodrzewiny. Rezerwat chroni również obszar źródliskowy największej polskiej rzeki -  Wisły, której początek dają dwa potoki źródłowe Biała i Czarna Wisełka.

 

ŹRÓDŁA WISŁY

 

Teren źródliskowy Czarnej Wisełki znajduje się na południowo - zachodnim stoku góry na wysokości od 1090 do 1150 m i obejmuje moczar leśny o znacznej powierzchni, gdzie wypływają liczne małe źródełka mające charakter wykapów. W latach 1840-1844 wybitny polski geograf Wincenty Pol po przeprowadzeniu badań terenowych uznał za początek Wisły źródliska Czarnej Wisełki, a Ludwik Zejszner w 1849 r. dokłaadnie je opisał i określił ich wysokość. Po raz pierwszy nazwy "wykapy"  użył odkrywca Wisły Bogumił Hoff. W książce "Początki Wisły i Wiślanie z 1888 r. pisze: (...) woda nie wytryska z ziemi jako zdrój, tylko wysącza z czarnej próchnicy, między drzewami,tworząc małe zbiorniki, niby jeziorka, nie większe nad jeden do dwóch metrów kwadratowych. Te kałuże, z wodą ciemnobrunatną, leżą jedna niżej drugiej, na niewielkiej spadzistości, zasilając się wzajemnie leniwie płynącymi potoczkami..." i dalej pisze (...) wykapy łączą się z wieloma podobnymi wykapami, tak że nim strumień przebiegnie kilometr i dojdzie do uroczego miejsca Przysłopem zwanego, przedstawia się jako potok, który przeskoczyć trudno(...). W 1984 r. przy wykapach została umieszczona tablica z napisem "Wykapy Czarnej Wisełki im. W. Pola i H.K. Łobarzewskiego 1984"

 

Czarna Wisełka ma długość 9,3 km i posiada skaliste koryto, odcinkami wyżłobione w litej skale z szeregiem kaskad i progów skalnych. Badania hydrologiczne potwierdzają, że to Czarna Wisełka ma większą powierzchnię zlewni i większe przepływy niż jej siostra Biała Wisełka.

Źródła Białej Wisełki znajdują się na północno - zachodnim stoku Baraniej Góry i biją spod skały na wysokości 1080 m n.p.m. Oznaczone zostały tablicą z tekstem "Wantule im. Zejsznera przy źródle Białej Wisełki 1984 " Długość potoku Biała Wisełka wynosi 7,5 km, a jej nazwa pochodzi od silnie spienionej białej wody w wartkim nurcie. Na Białej Wisełce zlokalizowany jest najpiękniejszy zespół progów wodnych w Beskidach zwanych Kaskadami Rodła. Oba potoki łączą się w miejscu w którym 1972 roku oddano do użytku zbiornik retencyjny Wisła Czarne, zwane Jeziorem Czerniańskim.  Tereny źródliskowe są obszarem ściśle chronionym. Poza znakowanym szlakiem zwiedzać je można jedynie z przewodnikiem i za zgodą Nadleśnictwa Wisła. W tym rejonie wszystkie potoki są rezerwatami ochrony pstrąga.

Wyprawę na Baranią Górę można zacząć na przystanku PKS Wisła Czarne Fojtula do którego często kursują autobusy z Wisły Centrum.

 

 

 

 

 


 

ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNO-PRZYRODNICZA NA BARANIĄ GÓRĘ

 

 

     W masywie Baraniej Góry znajdują się piękne okazy flory. Przy szlaku na szczyt powstała Ścieżka Dydaktyczna na Baranią Górę. Na jej trasie znajdują sie punkty z tablicami informacyjnymi (jest ich 25) o  osobliwościach przyrodniczych terenu. Ścieżka pozwala zapoznać się z pracą leśników mającą wpływ na wygląd i funkcjonowanie biocenoz leśnych na terenach objętych gospodarką leśną jak również na terenów, gdzie typowej gospodarki leśnej się nie prowadzi, czyli w rezerwacie przyrody "Barania Góra". Podążając ścieżką można spotkać liczne gatunki chronionych roślin, takich jak: tojad morawski, podrzeń żebrowiec, paprotka zwyczajna, omieg górski, widłaki-goździsty,ciemiężyca zielona, parzydło leśne, goryczka trojeściowa, liczydło górskie. Trasa biegnie doliną Czarnej Wisełki najpierw wzdłuż czarnego szlaku, później czerwonego na Baranią Górę, a powrót piękną doliną Białej Wisełki niebieskim szlakiem. Początek ścieżki rozpoczyna się na parkingu przy leśniczówce Leśnictwa Czarne, a kończy w  przy Strażnicy OSP Wisła Czarne. Pokonanie całej trasy (16 km) w obie strony zajmie około 8 godzin marszu. Na trasie ścieżki znajduje się widokowa Polana Przysłop.

 

 

 


 

POLANA PRZYSŁOP POD SZCZYTEM BARANIEJ GÓRY

 Pod szczytem na Polanie Przysłop znajduje się drewniany budynek dawnej gajówki Habsburgów z II połowy XIX w., w którym obecnie mieści się Izba Leśna, gdzie można zobaczyć ekspozycję okazów roślin i zwierząt Beskidu Śląskiego oraz drewniany budynek gospodarczy starego schroniska (tzw. GOPR-ówka) mieszczący obecnie Muzeum Turystyki, w którym można zobaczyć bogaty zbiór pamiątek i dokumentów związanych z turystyką górską. Obok znajduje się schronisko turystyczne PTTK. Polana Przysłop jest doskonałym miejscem widokowym na Beskid Śląski  i Małą Fatrę.

 

 

 

   Na Baranią Górę prowadzą szlaki: czerwony z Przełęczy Kubalonki, czerwony z Węgierskiej Górki, niebieski z Koniakowa Rupienki, niebieski z Wisły Czarnego, zielony z Istebnej, zielony ze Skrzycznego oraz czarny z Kamesznicy.

 

 

  • Noclegi Wisła centrum
  • Tanie noclegi w Wiśle
  • Wisła pokoje gościnne
  • Pokoje Wisła tanio
  • Tanie apartamenty Wisła