* @copyright Copyright © 2003-2009 Netidea.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. * Ten program jest chroniony licencją. Szczegóły w katalogu o nazwie /licencja/licencja_cms.pdf * Więcej informacji: http://netidea.pl * Zabrania się zmiany plików */ session_start(); unset ($_SESSION['ilosc_zapytan']); //unset ($_SESSION); //ini_set('arg_separator.output',';'); //ini_set('include_path','PEAR'); //require_once "HTML/QuickForm.php"; include_once 'init.php'; include_once "conn.php"; include_once "config.php"; include 'Zend/Cache.php'; //$frontendOptions = array('caching'=>true, 'automatic_serialization'=>false, 'lifetime' => 5, 'cache_by_default' => true, 'cached_functions' => array('aaa') ); $frontendOptions = array('caching' => false, 'lifetime' => 8, 'automatic_serialization' => true ); //$backendOptions = array('cache_dir' => './foto_dane/cache'); $backendOptions = array('cache_db_complete_path' => './foto_dane/cache/sqlite'); $cache = Zend_Cache::factory('Function', 'Sqlite', $frontendOptions, $backendOptions); if(empty($_SESSION['logowanie']['user_id'])) $_SESSION['logowanie']['user_id'] = -1; if($_GET['k'] > 0 ) $_GET['k'] = $_GET['k']/1; foreach ($cache->call('wersje_jezykowe', array()) as $TXT_zmienna => $TXT_tresc) { define ($TXT_zmienna, $TXT_tresc); } //wersje_jezykowe(); include_once "inc/f_share.php"; include_once "inc/func.php"; include_once "szablony/f_szablon.php"; echo $wynik4; // logowanie if(($_GET['zaloguj'] == 't') && (strlen($_POST['log']['name']) > 0) && (strlen($_POST['log']['pass']) > 0)) logowanie_user(); if($_GET['d'] == 'wyloguj') wyloguj(); online_update(); $kat_array = $cache->call('kategorie_wszystkie_full', array()); $kat_array_flat = $kat_array['flat']; //$dane['kat_array'] = $kat_array; //$dane['kat_array_flat'] = $kat_array_flat; //$kat_array = $kat_array[0]; //sa($kat_array_flat); unset($kat_array['flat']); $teksty_tematy_array = $cache->call('teksty_tematy_wszystkie', array()); $wszystkie_grafiki = $cache->call('grafika_wszystkie', array()); $tekst_tresc_specjalne_all = $cache->call('tekst_tresc_specjalne_all', array()); $teksty_tematy_array_flat = $teksty_tematy_array['flat']; $teksty_tematy_array_redirect = $teksty_tematy_array['przekieruj']; $teksty_tematy_array = $teksty_tematy_array['tree']; $kat_array_path = $cache->call('kategorie_path_array', array("", $_GET['k'])); $dane['kat_array_path'] = $kat_array_path; if(count($_SESSION['ilosci_kat']) == 0 ) $_SESSION['ilosci_kat'] = towar_ilosci_w_kat(); //sa($tekst_tresc_specjalne_all); //sa($teksty_tematy_array_flat); //sa($teksty_tematy_array); //sa($conf); //$teksty_tematy_array = $teksty_tematy_array[0]; //sa($kat_array); //sa($_POST); //sa($_GET); //sa($_SESSION); //sa($teksty_tematy_array); //$a .= kategorie_tree(0, $level+1, $t2, $conf['menu_rozwiniecie']); //echo "
"; //echo kategorie_tree_css(0, $level=0, $t, 'tak'); //echo "
"; //sa($dane); include "szablony/top.php"; include "szablony/szablon.php"; include "szablony/foot.php"; //echo $_SESSION['ilosc_zapytan']; ?>