This is alternative content.

translate.google.com:

Wisła >> Atrakcje Wisły >> Zabytki i Muzea

Atrakcje Wisły 

 

   MUZEUM BESKIDZKIE W WIŚLE  

ul.Stellera 1

Muzeum Beskidzie usytuowane jest w centrum Wisły przy ul. Stellera1. Mieści się w budynku XVIII w. karczmy. Od początku istnienia jest oddziałem Muzeum w Cieszynie. Otwarte zostało  16 sierpnia 1964 r. podczas I Tygodnia Kultury Beskidzkiej w Wiśle. Swoją  działalnością obejmuje miejscowości  należące do grupy etnograficznej górali śląskich tj. Istebną, Jaworzynkę, Koniaków, Wisłę i Brenną.  Założycielem muzeum był kierownik miejscowej szkoły, autor przewodników po Wiśle, pasjonat góralskiej kultury, społecznik  - Andrzej Podżorski. Jego pasją było gromadzenie materiałów etnograficznych i zbieranie eksponatów, aby po kilku latach starań doczekać się otwarcia Muzeum Beskidzkiego. Stałą ekspozycję muzeum tworzą trzy pomieszczenia. Pierwsza ilustruje główne, ważniejsze dziedziny góralskiego rzemiosła ludowego, druga przedstawia stroje noszone przez górali oraz przykłady sztuki ludowej regionu, trzecia prezentuje wnętrze góralskiej izby mieszkalnej. Osobna sala przeznaczona jest na wystawy czasowe o różnej tematyce. Są to głównie wystawy z dziedziny sztuki, etnografii, historii, fotografii. Muzeum posiada bogatą kolekcję malarstwa profesjonalnego Czesława Kuryatto, Ludwika Konarzewskiego, Jana Wałacha, Pawła Stellera oraz starodruki, archiwalia i zbiory starych fotografi. Przed wejściem do muzeum ekspozycja uli i sprzętów gospodarskich.

Ekspozycja czynna:

Poniedziałek i dni poświąteczne-nieczynne  

Wtorek, czwartek, piątek czynne od 9.00-15.00, środa - od 9.00 - 17.00, sobota, niedziela od 10.00 - 14.00

 

 

Ceny biletów; normalny - 3 zł, ulgowy - 2 zł

 

 Muzeum Beskidzkie w centrum Wisły  Ekspozycja uli przed Muzeum Beskidzkim

 


 

 

REZYDENCJA PREZYDENTA RP W WIŚLE CZARNYM

Wybudowana w latach 1929 – 1931. Autorem projektu był wybitny architekt i konserwator Adolf Szyszko – Bohusz. Obiekt powstał jako dar ludu śląskiego dla głowy państwa.
W skład Zamku, oprócz właściwej rezydencji, wchodzi również Zamek Dolny, funkcjonujący od początku jako budynek gospodarczy oraz drewniana kaplica p.w. św. Jadwigi Śląskiej, która powstała przed budową rezydencji, w 1909 roku.

Powyżej Zamku znajduje się drewniana kaplica p. w. św. Jadwigi Śląskiej z 1909 roku. Została zbudowana z inicjatywy arcyksięcia Fryderyka Habsburga, niedaleko drewnianego zameczku myśliwskiego (niezachowany). Do jej wzniesienia użyto gotowych drewnianych elementów sprowadzonych z Przyszkowic koło Rybnika.

 

 Na przełomie 1930 i 1931 roku zaistniały warunki do przekazania Zamku przez Śląską Radę Wojewódzką Skarbowi Państwa do dyspozycji Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP. Uchwałą Prezydium Rady Ministrów z dnia 30.grudnia 1930 r. nadano Zamkowi wybudowanemu w Wiśle przez Skarb Śląski na obszarze byłej Komory Cieszyńskiej charakter gmachu reprezentacyjnego i przekazano go do użytku Prezydenta RP i jego nastepców.


 W latach trzydziestych XX wieku Zamek Prezydenta RP, jako gmach reprezentacyjny przeznaczony dla najwyższych władz państwa, wszedł w rejestr takich obiektów jak m.in. Wawel w Krakowie, Zamek i Łazienki Królewskie w warszawie, pałacyk myśliwski w Spale, pałac w Białowieży czy zamek w Poznaniu.

 

 


 ZAMECZEK MYŚLIWSKI HABSBURGÓW 

Pierwotnie wybudowany na Przysłopiu pod Baranią Górą jako pałacyk myśliwski dla arcyksięcia Fryderyka Habsburga. Pełnił również funkcję schroniska turystycznego aż do roku 1986, kiedy to został przeniesiony do centrum Wisły.

Obecnie znajduje się w nim wiślański oddział PTTK.
Wybudowany był w stylu alpejskim z jego typowymi cechami tj. na planie kwadratu, z drewnianymi ścianami zbudowanymi z bali jako budynek piętrowy.
 

 

W obrębie pierwszego piętra znajduje się charakterystyczna galeria otaczająca budynek z czterech stron.

We wnętrzu zachowany jest pierwotny układ pomieszczeń. Na terenie Wisły stanowi jeden z punktów szlaku architektury drewnianej.
 

Zameczek Myśliwski Habsburgów w Wiśle

 

 

 

 


 MUZEUM TURYSTYKI PTTK 

 

Znajduje się na Polanie Przysłop w małym drewnianym budyneczku z 1951r. Otwarte zostało w 1994 roku dzięki staraniom osób z Sekcji Baraniogórskiej  KTG PTTK. Zbiory dokumentują historię rozwoju turystyki na tym obszarze. Uzupełniają je eksponaty etnograficzne. Na powierzchnię ekspozycji składają się trzy pomieszczenia w których zgromadzone zostały najstarsze dokumenty i eksponaty związane z rozwojem turystyki i rozwojem narciarstwa w Beskidzie Śląskim, gabloty z wydawnictwami turystycznymi, kolekcja nart z okresu międzywojennego i współczesnego, księgi pamiątkowe schronisk, zdjęcia i pamiątki związane z budową wieży widokowej na Baraniej Górze, panorama z wieży, kącik folklorystyczny , stroje ludowe, sprzęty pasterskie i gospodarskie, proporczyki turystyczne z rajdów, zlotów i zjazdów. Prezentowane są również mapy plastyczne okolic Wisły  całego Beskidu Śląskiego oraz repliki tablic umieszczonych w okolicach Baraniej Góry. Oprócz trzech pomieszczeń gdzie urządzona jest ekspozycja są jeszcze pomieszczenia przeznaczone dla kustosza tzw.kustoszówka oraz pokój dla honorowych gości tzw.Moskałówka . Jest jeszcze Ondraszkowa Piwnica w której odbywają się spotkania Rady Programowej Baraniogórskiego Ośrodka oraz Podkomisjii Historii i turystyki Górskiej KTG PTTK. 

 

 

 


 


 

 

CHATA KOCYANA W WIŚLE

os.Bajcary 6

 

Otwarta w 1987 roku izba pracy twórczej mieści się w drewnianej chałupie przeniesionej z  Wisły Czarnego z osiedla Borowina. Chata składa się z dwóch izb połączonych przelotową sienią w której przedstawione są dawne narzędzia bednarskie, kołodziejskie i stolarskie. W pierwszej z izb urządzona jest ekspozycja rzeźb oraz dawne naczynia min. żelazne  garnki, formy na masło  drewniane łyżki, cedzaki itp. Druga pełni funkcję sali wystawowej dokumentująca współczesny stan twórczości ludowej amatorskiej i profesjonalnej Beskidu Śląskiego . Ozdobą otoczenia chaty jest odtworzona dawna pasieka pszczelarska. Ule zostały obite tradycyjnym sposobem przy użyciu kory. Założycielem jest uznany twórca ludowy na terenie Beskidu Śląskiego - Jan Kocyan.

Wstęp bezpłatny po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Tel (033)855-51-98

Chata Kocyana w Wiśle


 

 

IZBA LEŚNA NA PRZYSŁOPIU 

 

ul.Czarna Wisełka 3

Budynek Izby Leśnej na Przysłopiu jest najstarszym drewnianym budynkiem na terenie Wisły. Na ten cel zagospodarowano stara leśniczówkę z 1863 roku wybudowaną jako miejsce noclegowe dla myśliwych polujących na głuszce. Rolę tą przejął wybudowany w 1898 roku Zameczek Myśliwski Habsburgów .  W Izbie można obejrzeć okazy zwierząt i roślin  tutejszych lasów, trofea łowieckie oraz dawne narzędzia leśne. W jednym z pomieszczeń prezentowane są przedmioty związane z turystyką oraz bezpieczenstwem w górach.

Wstęp bezpłatny.

   

 


 

KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-AUGSBURSKI AP.PIOTRA I PAWŁA 

 

 

 

 

Kościół Ewangelicko- Augsburski Ap. Piotra i Pawła jest jedynym w Wiśle przykładem architektury klasycystycznej.  Wzniesiony wg projektu Edwarda Koerbera w latach 1833-1838  pierwotnie był trójnawową halą bez wieży i dzwonów. Dopiero w latach 1861-1863 wziesiono trójkontygnacyjną wieżę. Putyrystyczny wystrój wnętrza za wyjątkiem prezbiterium utrzymany jest w kolorze białym z dyskretnymi elementami złoceń. W części ołtarzowej dominuje dużych rozmiarów witraż z 1932 roku przedstawiający apostołów Piotra i Pawła. Uwagę skupia również ambona.  Wnętrze kościoła jest trójnawowe z typowym dla kościołów protestanckich układem dwukontygnacyjnych empor w nawach bocznych. W kruchcie  pod wieżą znajduje się ekspozycja starodruków protestanckich, krótka historia zboru i związanych z nim duchownych.  W chórze współczesne organy koncertowe. Latem w kościele odbywają się koncerty - Dni Muzyki Organowej. 

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Wiśle Centrum


 

 

KOŚCIÓŁ P.W. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w  Wiśle Centrum

 

 Kościół Katolicki p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny to neogotycka świątynia powstała w latach 1850-1856 na miejscu starego drewnianego kościółka.

 W związku z nasilającym się ruchem turystyczym co przełożyło się na ilość wiernych uczestniczących w nabożeństwach podjęto decyzję o jego rozbudowie.  Rozbudowę rozpoczęto w czerwcu 1970 roku. W czasie remontu unowocześniono wystrój.

Przy kościele znajduje się cmentarz katolicki ( wcześniej ewangelicki) na którym spoczywa wiele zasłużonych dla Wisły osób.  Z dawnego cmentarza zachował się grób pastora Andrzeja Lehockiego z 1794 roku z epitafium w języku słowiańskim.

Teren na którym zbudowany jest kościół nosił kiedyś nazwę "Wielkiej Łąki"  - to tu po wykarczowaniu lasu nad rzeką u podnóża góry Bukowa osiedlili się pierwsi Wiślanie.

 

 

 

 

 

Kościół katolicki w centrum Wisły

 

 

 


 

 

KOŚCIÓŁ W WIŚLE GŁĘBCACH P.W."ZNALEZIENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO" 

 

Drewniany kościółek o konstrukcji żelbetonowej zaliczany jest do obiektów leżących na Szlaku Architektury Drewnianej . Wzniesiony został w latach 1981-1983 wg projektu inżynierów Piotra Wzorka i  Marka Cempli . Zabytkowa wieża słupowa pochodząca  z XVI w. o wymiarach 8,75 x 8,40 i wysokości 30,5 m ,kryta gontem, zakończona izbicą zwieńczoną hełmem piramidalnym przeniesiona została w 1982 roku na stok góry Kozińce do Wisły Głębiec z Połomi koło Jastrzębia Zdroju, po tym jak zawalił się dach tamtejszego kościoła wzniesionego w 1575 roku . Kościółek znajduje się przy drodze Wisła - Istebna.

 Kościół w Wiśle Głębcach


 MUZEUM NARCIARSTWA

ul.Wodna 3

Muzeum znajduje się w obiekcie Zimowit . Zawiera bogatą kolekcję sprzętu narciarskiego oraz kolekcję starych nart wśród których znajdziemy narty z końca XIX w. i z lat 30 XX w. Do ciekawszych eksponatów należy zaliczyć "karple" czyli rakiety do chodzenia po śniegu.  Zgromadzona kolekcja zawiera narty Adama Małysza w których zdobył Mistrzostwo Polski oraz narty Piotra Fijasa.

Godziny otwarcia: Poniedziałek - Niedziela od 10.00 do 16.00     Wstęp bezpłatny 

 

 Muzeum Narciarstwa w Wiśle

 


 

MUZEUM SPADOCHRONIARSTWA   

 

 

ul.Przylesie 1a

Muzeum znajduje się w Wiśle przy ul. Przylesie 1a w prywatnym domu WILLI  AGAWA.

Ekpozycję muzeum zajmuje cztery pomieszczenia  prezentujące historię polskiego spadochroniarstwa od czasów II RP. Jest to największy zbiór eksponatów poświęconych tej dziedzinie. Są to min: oddznaki rozpoznawcze i pamiątkowe, mundury, wyposażenie , dokumenty, a także spora ilość zdjęć z  czasów II wojny światowej. Ponato do zobaczenia także kolekcja orłów i oznak rozpoznawczych noszonych przez wszelkie polskie formacje mundurowe.

Godziny otwarcia - po wcześniejszym uzgodnieniu      

Tel. (033) 855-13-53

 Wstęp bezpłatny

Muzeum Spadochroniarstwa w Wiśle
 

  • Noclegi Wisła centrum
  • Tanie noclegi w Wiśle
  • Wisła pokoje gościnne
  • Pokoje Wisła tanio
  • Tanie apartamenty Wisła